Follow

Ambulance car in
Дали се слушаме зоќи и (што е име што презиме навистина не знам) венко филипче со вакви амбуланти коли за брза помош ќе влегувате во унијата?

activism.openworlds.info/media

Sign in to participate in the conversation
Activism

Its a part of the #OMNbbbbbbbb