Straat Consulaat: Er is maar een zeer beperkt aanbod aan betaalbare woningen in Den Haag namelijk 5% dit zou 34% moeten zijn. Dat de huren dit jaar harder stijgen dan gemiddeld helpt hier niet aan mee. Door een gebrek aan betaalbare woningen in Den Haag stagneert de doorstroom van daklozen en thuislozen vanuit de opvang.
straatconsulaat.nl/straat-cons

Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network