Follow

Galpón Lab é unha asociación sen ánimo de lucro, feita por e para artistas emerxentes. Busca promover a creación artística e o intercambio cultural, ao tempo que tece unha rede de apoio, unión e asesoramento para todas as novas creadoras galegas... bit.ly/3zlb1kl

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network