Pinned post

På Facebook stilles det spørsmål om vannkvaliteten på Hollenderen i Halden, der en del har begynt å bade i det fine sommerværet. Sjøsiden var interessert i det samme allerede i 2019. Vi spurte kommunen om vannkvaliteten på sentrumsnære... tmblr.co/ZCyE1YcE4PJ1iu00

På Facebook stilles det spørsmål om vannkvaliteten på Hollenderen (facebook.com/groups/3501926028) i Halden, der en del har begynt å bade i det fine sommerværet.
Sjøsiden var interessert i det samme allerede i 201... d.consumium.org/p/2554402

Video fra fra formannskapsmøte. «Presentasjon av status, Tyska/Hollenderen» De som presenterer er ikke Halden kommune men Condovita som har (eller hadde) en forkjøpsavtale med Halden kommune. En liten kommentar. Den omtalte «kanalen» har aldri... tmblr.co/ZCyE1Yc7KT7Yei00

Video fra fra formannskapsmøte. (halden.kommunetv.no/archive/98)
«Presentasjon av status, Tyska/Hollenderen»
De som presenterer er ikke Halden kommune men Condovita som har (eller hadde) en forkjøpsavtale med Halden kommune.
En liten kommentar. ... d.consumium.org/p/2538820

Borgerinitiativet motutbygging av Tyska og Hollenderen i Halden skriver:
Kjære medlemmer
Våren er på vei til Tyska og Hollenderen og området er et eldorado når det gjelder natur. Vi jobber for felles mål - å beholde området slik det er i dag. I den forb... d.consumium.org/p/2466923

Minst en person omkom (nrk.no/nyheter/minst-en-dod-et) da et bolighus i Sør-Frankrike raste sammen tirsdag etter det som antas å ha vært en gasseksplosjon.
Vi vet ikke om eksplosjonsfaren var kjent på forhånd.

Dette bildet fra Tyska i Halden er publisert på Facebook-sidene til «Fra bekken til Byn» 16. april. Den 12. april skrev Halden Byutvikling i et brev til Halden kommune at de er vel fornøyde med opprydningen. Den 18. juni hadde Halden... tmblr.co/ZCyE1YaOVguQai00

Dette bildet fra Tyska i Halden er publisert på Facebook-sidene (facebook.com/media/set/?vanity) til «Fra bekken til Byn» 16. april.
Den 12. april skrev Halden Byutvikling i et brev til Halden kommune ... d.consumium.org/p/2177759

Første rettssak etter utslipp av biofilmbærere pågår i Italia.

RT @CleanSeaLIFE@twitter.com

The first trial on starts in Italy for a massive that reached France, Spain, Tunisia and Malta. @FRANCE24@twitter.com reports on @CleanSeaLIFE@twitter.com contribution 👉 youtu.be/AXRf1ioqsaE?list=PLCn

🐦🔗: twitter.com/CleanSeaLIFE/statu

Formannskapet i kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling». Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel:... tmblr.co/ZCyE1YaCdMvOeq00

Formannskapet i kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling».
Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel: De kan gå ... d.consumium.org/p/2127753

I anledning den internasjonale dagen for biologisk mangfold (cbd.int/idb/) har Borgerinitiativet som arbeider for å stanse utbyggingen av i fått dele høringsinnspillet tyska.bokstedet.no/arealplan/i)som ... d.consumium.org/p/2125857

aftenposten.no/norge/i/oA2BPB/

Regjeringen vil bistå kommunene for å beskytte strandsona. Men hva gjør mn når kommunen er den som driver fram nedbyggingen?

Skylinen er et feiltrinn, (tyska.bokstedet.no/pub/2013_10) skrev Svein Nordheim i 2013.
Tyska i 2021, Fredriksten er fortsatt den beste skyline man kan få.
Foto: F. Blok d.consumium.org/p/2008591

Show older
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network