Follow

Takk til Jørn Bøhmer Olsen som deler en tekst fra boka «Halden naturligvis» fra 2004:
Byens nye grøntområder
første del
«Ennå finnes gamle ballasthauger bevart, med teglstein, murblokker og flintknoller fra seilskutetiden. De nedpælede stokkene, og over... d.consumium.org/p/1880967

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network