Follow

Graving på Tyska

(youtu.be/vHTE9GOTFGs?start=684)

På Tyska i Halden er det full aktivitet. Lastebilene ruller og gravemaskinene arbeider flittig. Siden framtida til området er sterkt omstridt, og ... d.consumium.org/p/1950698

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network