Follow

Naturen taper når bukken passer havresekken (harvestmagazine.no/pan/naturen)
NRK har nylig avdekket problemer ved systemet for konsekvensutredninger. En av løsningene kan være at en sektoruavhengig myndighet bestiller naturutredninger.
(Harvest)

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network