Follow

I anledning den internasjonale dagen for biologisk mangfold (cbd.int/idb/) har Borgerinitiativet som arbeider for å stanse utbyggingen av i fått dele høringsinnspillet tyska.bokstedet.no/arealplan/i)som ... d.consumium.org/p/2125857

@sjosiden

Ja, i dag er det den internasjonale dagen for biologisk mangfold, også kalt bjørnevåk. På denne dagen kommer bjørnen ut av hiet sitt og bidrar slik til å øke det biologiske mangfoldet i skogen. Dagens primstavmerke er en bjørnefot. Hipp hurra for bamsefar!

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network