Follow

Formannskapet i kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling». Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel:... tmblr.co/ZCyE1YaCdMvOeq00

@sjosiden

Men stemmer det der med konkurs? Vil kommunen gå fri hvis et kommunalt selskap ikke oppfyller forpliktelsene sine?

Sign in to participate in the conversation
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network