Dette bildet fra Tyska i Halden er publisert på Facebook-sidene til «Fra bekken til Byn» 16. april. Den 12. april skrev Halden Byutvikling i et brev til Halden kommune at de er vel fornøyde med opprydningen. Den 18. juni hadde Halden... tmblr.co/ZCyE1YaOVguQai00

Dette bildet fra Tyska i Halden er publisert på Facebook-sidene (facebook.com/media/set/?vanity) til «Fra bekken til Byn» 16. april.
Den 12. april skrev Halden Byutvikling i et brev til Halden kommune ... d.consumium.org/p/2177759

Første rettssak etter utslipp av biofilmbærere pågår i Italia.

RT @CleanSeaLIFE@twitter.com

The first trial on starts in Italy for a massive that reached France, Spain, Tunisia and Malta. @FRANCE24@twitter.com reports on @CleanSeaLIFE@twitter.com contribution 👉 youtu.be/AXRf1ioqsaE?list=PLCn

🐦🔗: twitter.com/CleanSeaLIFE/statu

Formannskapet i kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling». Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel:... tmblr.co/ZCyE1YaCdMvOeq00

Formannskapet i kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling».
Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel: De kan gå ... d.consumium.org/p/2127753

I anledning den internasjonale dagen for biologisk mangfold (cbd.int/idb/) har Borgerinitiativet som arbeider for å stanse utbyggingen av i fått dele høringsinnspillet tyska.bokstedet.no/arealplan/i)som ... d.consumium.org/p/2125857

aftenposten.no/norge/i/oA2BPB/

Regjeringen vil bistå kommunene for å beskytte strandsona. Men hva gjør mn når kommunen er den som driver fram nedbyggingen?

Skylinen er et feiltrinn, (tyska.bokstedet.no/pub/2013_10) skrev Svein Nordheim i 2013.
Tyska i 2021, Fredriksten er fortsatt den beste skyline man kan få.
Foto: F. Blok d.consumium.org/p/2008591

Korrespondansen fortsetter. Kommunen sender et nytt brev til kommunen og det kommunale selskapet Halden Byutvikling. Her slår kommunen kraftfullt fast at all deponert masse og underliggende pukk skal være fjernet før 31 mars. Borgerinitiativet... tmblr.co/ZCyE1YZndXC7mi00

I 2009 skrev Hans-Jan Bjerkely om fremtidsplanene for Hollenderen. original post tmblr.co/ZCyE1YZmN4k3uu00

Noe skjuler seg under isen... (tyska.bokstedet.no/metan/)
Foto: Jørn Bøhmer Olsen, 7 februar 2021
Fotografen skriver:
Metanbefaring på isen mellom Tyska og Hollenderen nå i ettermiddag.
Det har skjedd mye siden det frøs på natt til torsdag denne ... d.consumium.org/p/1995517

Show older
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network