Show newer

Tomme tomter
Er det mulig å bygge i Halden sentrum uten å spise av strandsona? Vi telte 6 store ledige plasser i løpet av fem minutter bare på Sørsida.
(4) På denne plassen ved E-verksbygget lå en koselig liten butikk. Butikken på hjørnet. Plutselig va... d.consumium.org/p/1981641

Tomme tomter
Er det ikke mulig å bygge i Halden sentrum uten å spise av strandsona? Vi telte 6 store ledige plasser i løpet av fem minutter bare på Sørsida.
(3) Bensinstasjonen ved sida av Immanuelskirken kunne ha plass til 10-12 leiligheter. Bensinstas... d.consumium.org/p/1981134

Tomme tomter
Er det ikke mulig å bygge i Halden sentrum uten å spise av strandsona? Vi telte 6 store ledige plasser i løpet av fem minutter bare på Sørsida.
(2) Huitfeldtgården digitaltmuseum.no/011015125540) ... d.consumium.org/p/1980214

Tomme tomter
Er det ikke mulig å bygge i Halden sentrum uten å spise av strandsona? Vi telte 6 store ledige plasser i løpet av fem minutter bare på Sørsida.
Huitfeldtgården var svær. Også plassen på den andre sida av drosjebua hører med her.
Mange huske... d.consumium.org/p/1980201

Tomme tomter
Er det ikke mulig å bygge i Halden sentrum uten å spise av strandsona? Vi telte 6 store ledige plasser i løpet av fem minutter bare på Sørsida.
Her lå Huitfeldtgården digitaltmuseum.no/011015125540). ... d.consumium.org/p/1980176

Lavvann I 2016 skrev Jan Boye Lystad: Jeg vil de skal slippe å evakuere om 50 år original post tmblr.co/ZCyE1YZhqX9X0a00

Sjøsiden boosted
Sjøsiden boosted

@bjoernstaerk Akkurat dette boligprosjektet er fullt av svakheter. For eksempel at det ligger midt i Intercity-traseen. Så bygger kommunen der, så sier de nei takk til tospors jernbane.

Sjøsiden boosted

@enannenen Hva handler dette om for deg? Nysgjerrig fordi vi ønsker å flytte til Halden, og synes det er trist hvor lite nytt som er bygget sentralt de siste tiårene.

Jord sendes fram og tilbake og det gjør brev også
Vi har vært nysgjerrige på hva som har foregått på Tyska og det har sannelig Borgerinitiativet (facebook.com/groups/3501926028) og Planetaten halden.kommune.no/tjenester/mi) ... d.consumium.org/p/1969011

Empire!
Under tittelen La oss få slippe (tyska.bokstedet.no/pub/2015_03) skrev Svein Nordheim i 2015 om hvordan nedgangstidene reddet den historiske bebyggelsen i Halden. d.consumium.org/p/1967678

Her er den gamle spuntveggen som skiller land fra hav i . I 2009 skrev Hans-Jan Bjerkely om flomutsatt boligbygging , , original post tmblr.co/ZCyE1YZesdnc4q00

I 2007 skrev Hans Jan Bjerkely om grønne lunger og nære turområder. original post tmblr.co/ZCyE1YZe537Aqa00

Naturen taper når bukken passer havresekken (harvestmagazine.no/pan/naturen)
NRK har nylig avdekket problemer ved systemet for konsekvensutredninger. En av løsningene kan være at en sektoruavhengig myndighet bestiller naturutredninger.
(Harvest)

Graving på Tyska

(youtu.be/vHTE9GOTFGs?start=684)

På Tyska i Halden er det full aktivitet. Lastebilene ruller og gravemaskinene arbeider flittig. Siden framtida til området er sterkt omstridt, og ... d.consumium.org/p/1950698

Show older
Activism

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network